Odborná exkurzia vedy a techniky

Výborná exkurzia , kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou“, kedy je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente. Centrum vedy používa neformálne metódy, vyvažuje prvky hry a vzdelávania. Idea vychádza z názoru, že najlepšie sa každý učí pomocou vlastných skúseností a zážitkov. Žiaci mali príležitosť všetko vyskúšať a prísť na mechanizmus, akým daná vec funguje, každý z nich si odniesol nové poznatky, zážitky a nové vedomosti. Je to koncept, ktorý v sebe spája  školu, múzeum i zábavný park. Výborné!!!

Ing. Peter Novotný

 

Pozor, dobrý pes!

Nie len názov divadelného predstavenia, ale aj jeho protagonisti  v reálnom scenári a skvelým výkonom upútali našu pozornosť v inak bežnom, decembrovom školskom pondelku. Aj keď cesta do divadla zo školy nie je „čo by kameňom dohodil“ a ani jednocentimetrová snežná kalamita hneď po ránu v spojení s MHD nie je práve vytúžená idylka dnešného teenegera, vydalo sa v ústrety kultúre takmer osemdesiat prvákov našej strednej školy, samozrejme v sprievode pedagógov. Po strastiplnej ceste sme dospeli k vytúženému cieľu. Chvíľka čakania vo vestibule a potom už do sedačiek hľadiska divadla Ludus. 70 minút smiechu, zamyslenia, ale aj prekvapivých slovných zvratov na každého iste zapôsobilo hlavne v čase očakávania Vianoc a taktiež veľmi podobných situácií odohraných v predstavení. Tak teda dúfame, že aj v reálnom svete všetko „dobre dopadne“ a v Novom roku sa znova všetci uvidíme možno aj v hľadiskách bratislavských divadiel.

Mgr. Jozef Lukianov

img_20161219_165151

Spoznávanie remesiel

Žiaci Základnej školy sv. Vincenta de Paul pri dnešnej návšteve dielní na našej strednej odbornej škole začali pracovať na prvých výrobkoch. Dievčatám sa najviac zapáčil odbor stolár a tak pracovali spoločne na vtáčej búdke, ktorú po dokončení zavesia pred svoju školu a poslúži práve v tomto období pre vtáčikov. Chlapci sa pustili do polyfúzneho zvárania v inštalatérskej učebni a dali si za ciel zhotoviť z PPR rúr stojanček na mobil. Tešíme sa že aj takýmto hravým spôsobom pokračuje náš projekt Polytechnika, ktorý naša stredná škola začala minulý školský rok. A pevne veríme, že vrátiť remeslo do rúk mladým ľudom nie je nemožné.

Mgr. Jozef Lukianov

Cenné druhé miesto v stolnom tenise

Žiaci našej školy sa ako družstvo SSOŠ Exnárova, pod vedením Mgr. Cibičeka  zúčastnili 07. 12. 2016 obvodného kola BA II + III turnaja v stolnom tenise. Turnaj sa uskutočnil v stolnotenisovej hale na Kadnárovej ulici v Bratislave. V náročnom zápolení so žiakmi iných škôl sa naši žiaci prebojovali až do finále, kde podľahli súperovi a získali tak pre našu SOŠ skvelé druhé miesto. Gratulujeme k úspechu a dúfame, že budúci rok siahneme na prvenstvo!

Mgr. Cibiček

Stretnutie výchovných poradcov na našej SOŠ

Dňa 2. decembra 2016 sa uskutočnilo na našej strednej odbornej škole historicky prvé stretnutie výchovných poradcov základných škôl.

Hlavným cieľom podujatia bolo oboznámiť zúčastnených s reálnym prostredím našej školy formou exkurzie. Exkurzia bola realizovaná v dvoch základných častiach.

Na začiatku prvej časti výchovných poradcov privítal generálny riaditeľ školy Ing. Pavol Hanuska, riaditeľ školy Mgr. Milan Gibej, sociálny pedagóg a výchovný poradca Mgr. Eva Trnkusová a hlavný majster pre Odborný výcvik Mgr. Jozef Lukianov. Po krátkom teoretickom predstavení školy výchovní poradcovia postupne navštívili priestory Odborného výcviku – všetky dielne. Počas prehliadky prebiehali zaujímavé konzultácie aj s prítomnými majstrami odborného výcviku a čo je veľmi dôležité aj so samotnými žiakmi. Bolo milé sledovať kontaktné stretnutie výchovnej poradkyne so svojimi bývalými žiakmi v stolárskej dielni.

Po návšteve dielní pokračovala exkurzia druhou časťou – podrobnejšou prezentáciu našej školy Mgr. Lukianovom so zameraním na predstavenie odborov, podmienok štúdia, prioritne systém fungovania praxe a spolupracujúcich firiem (miesta výkonu praxe), či ponúkaných výhod pre žiakov počas štúdia.

Mgr. Trnkusová konzultovala s prítomnými tému žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (kontinuita integrácie žiakov na základne a strednej škole),  prihlášok na strednú školu a zápisov na štúdium.

Všetci zúčastnení opäť zdôraznili nezastupiteľný význam spolupráce rodič – dieťa – škola ako základný predpoklad úspešného mladého človeka v budúcnosti a teda následne raz spokojného rodiča – dieťaťa – školy. Zároveň však skonštatovali, že na tejto ceste nás čaká ešte veľa úsilia a aktivít. Aj preto sú potrebné takéto stretnutia ešte stále nadšených ľudí z praxe, ktorí chcú poskytnúť svojim žiakom, ale i rodičom  čo najviac informácií pri ich dôležitom životnom kroku – výbere odboru, či školy.

Zaujímavého stretnutia sa zúčastnilo 17 výchovných poradcov zo základných škôl, ktoré zastrešuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva Malacky a Pezinok. Podnet na stretnutie podala riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva Malacky PaedDr. Dana Kovárová, ktorej týmto ďakujeme. Zároveň i v budúcnosti radi privítame na takomto stretnutí aj ďalších výchovných poradcov základných škôl, ktorým exkurzie tohto typu pomôžu získať širší a hlavne reálnejší prehľad o ponúkaných odboroch a školách. Iba rozhľadený výchovný poradca môže poskytnúť svojim žiakom efektívne poradenské služby pri výbere jeho budúcej profesie.

Veríme, že aj táto naša skúsenosť bude kompasom pre riaditeľov základných škôl pri uvoľňovaní výchovných poradcov na stretnutia výchovných poradcov s cieľom exkurzia na strednej škole. Profesijné poradenstvo sa totiž dotýka každého edukátora, pedagóga.

Mgr. Eva Trnkusová