Začiatok školského vyučovania

S radosťou Vám oznamujeme, že školské vyučovanie v školskom roku 2016/2017 sa slávnostne začína v pondelok 05. septembra 2016 v priestore SSOŠ na Exnárovej ulici č. 20 v Bratislave.

Žiaci II., III. a IV. ročníkov začínajú o 08:00 hod. v triedach.

Noví žiaci – prváci a ich rodičia sa zhromaždia na školskom dvore o 09:00 hod.

Na všetkých sa veľmi tešíme!