Veľtrh podnikateľských talentov

Dňa 5.4.2022 žiaci III.MA navštívili súťaž študentských firiem pod názvom Veľtrh podnikateľských talentov. Túto súťaž organizuje každoročne organizácia Junior Achievement Slovensko. Podujatie sa konalo pod záštitou predsedu vlády Eduarda Hegera a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v priestoroch Nové Nivy v Bratislave.

Veľtrhu za zúčastnilo 48 študentských firiem z celého Slovenska, ktoré prezentovali verejnosti svoje podnikateľské plány, výrobky a služby. Naši študenti, budúci absolventi cvičnej firmy, mali možnosť na tomto veľtrhu nazrieť do práce jednotlivých firiem, vidieť ako študenti rozvíjajú svoje ekonomické myslenie, finančnú gramotnosť a zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu vrátane digitálnych zručností.

Kristína Chovancová a Andrea Gezeová III. MA