učebný odbor – STOLÁR

Chceš praxovať, pracovať s finančnými odmenami priamo v stolárskych dielňach a stolárskej výrobe  (Eurona, IKEA a iných…), ak áno, naša škola Ti ponúka trojročný učebný odbor STOLÁR.

Po ukončení štúdia stolár, môžeš pokračovať na našej škole v nadstavbovom štúdiu (maturita) alebo sa priamo zamestnať, ako stolár v stolárskych dielňach, výrobe alebo ako živnostník..

 

Viac informácií priamo na tel.: čísle 0903 409 825

 

učebný odbor – AUTOOPRAVÁR

Chceš praxovať, pracovať s finančnými odmenami priamo v značkových servisoch ( Hyundai, Škoda, Mikona a iných…), ak áno, naša škola Ti ponúka trojročný učebný odbor AUTOOPRAVÁR.

Po ukončení štúdia autoopravár, môžeš pokračovať na našej škole v nadstavbovom štúdiu (maturita) alebo sa priamo zamestnať, ako automechanik v autoservisoch.

 

Viac informácií priamo na tel.: čísle 0903 409 825

 

učebný odbor – INŠTALATÉR

Chceš praxovať, pracovať s finančnými odmenami priamo v odborných firmách, ak áno, naša škola Ti ponúka trojročný učebný odbor INŠTALATÉR. Počas štúdia je možné absolvovať aj zváračský kurz (plyn, elektrika…)

Po ukončení štúdia inštalatér, môžeš pokračovať na našej škole v nadstavbovom štúdiu (maturita) alebo sa priamo zamestnať, ako inštalatér v odborných firmách, poprípade si otvoriť vlastnú živnosť.

 

Viac informácií priamo na tel.: čísle 0903 409 825

 

učebný odbor – ELEKTROMECHANIK

Chceš praxovať, pracovať s finančnými odmenami priamo v elektrikárskych alebo elektromontážnych firmách, ak áno, naša škola Ti ponúka trojročný učebný odbor ELEKTROMECHANIK.

Po ukončení štúdia elektromechanik, môžeš pokračovať na našej škole v nadstavbovom štúdiu (maturita) alebo sa priamo zamestnať, ako elektromechanik – silnoprúdar v elektrikárskych alebo elektromontážnych firmách, alebo ako živnostník.

Viac informácií priamo na tel.: čísle 0903 409 825

 

 

Športový deň 2019

Ako každoročne aj dňa 10. Júna 2019 naša škola so svojimi pedagógmi zorganizovala pre žiakov našej školy športový deň, ktorého sa zúčastnili žiaci všetkých ročníkov v rôznych športových disciplínach. Najlepší žiaci boli ocenení drobnými sladkosťami a ostatí dobrými športovými zážitkami. „Sláva víťazom a česť porazeným“.

 

Deň učiteľov

Aj na našej škole si uvedomujeme, že 28. marec je spätý s menom učiteľa národov – Jana Amosa Komenského, ktorý sa svojou pedagogickou činnosťou a názormi zaradil medzi významné osobnosti v dejinách myslenia. Bol jedným z prvých bojovníkov za poskytnutie vzdelania ľuďom bez rozdielu pohlavia, rasy a sociálneho postavenia. Prebojúval ideu názorného vyučovania, žiadal psychologickejší prístup k vyučovaniu i samotnému žiakovi. Okrem potreby všeobecnej školskej dochádzky, vyučovania v materinskom jazyku, vyslovil aj požiadavku prirodzenej výchovy, pedagogického realizmu, ako aj ďalšie pozoruhodné myšlienky o škole a učiteľovi.

Bol hlboko presvedčený o tom, že dobrá škola robí človeka lepším. V jeho ideách, humanizácii a demokratizácii školy pokračujú učitelia i dnes. I napriek tomu, že prežívajú dobu, ktorá školstvu príliš nepraje, záleží im na tom, aby pripravili do života schopných a vzdelaných ľudí. Prácu učiteľa si však mladí vedia oceniť až keď dospejú. Vtedy skutočne ohodnotia vzťah, ktorý k nim učitelia mali.

Uvedomia si, že svojim učiteľom pripravili veľa ťažkých chvíľ, že ich práca nekončí len zvonením, ale že aj ich doma čaká niekto, o koho sa treba postarať. Pri takýchto návratoch do školských čias si uvedomujeme poslanie učiteľa, jeho zodpovednú prácu, za ktorú všetkým učiteľom patrí naše veľké ĎAKUJEME!

 

 

ADIABATICKÉ CHLADENIE – prednáška

Dňa 2. apríla 2019 do našej školy zavítala zástupkyňa firmy CLIMAT s.r.o., ktorá má výhradné zastúpenie pre Slovensko a Českú republiku. Ing. Katarína Jašeková z tejto spoločnosti mala prednášku na tému Adiabatické chladenie. Žiaci sa oboznámili s produktami austrálskej firmy na veľkokapacitné chladenie, ktoré sa montuje na veľké výrobné haly, nakoľko má kapacitu chladenia od 20 tisíc m3 za hodinu. Adiabatické chladenie využíva na chladenie vodu, je to účinné ekologické chladenie s úsporou elektrickej energie a poskytuje stály prívod čerstvého upraveného vzduchu. Prednáška sa žiakom páčila, o čom svedčali mnohé otázky študentov na konci prednášky.