Stravovanie žiakov

PODMIENKY STRAVOVANIA ŽIAKOV

 

Stravovanie žiakov v školskom roku 2019/2020 je zabezpečené takto:

Miesto: Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Bachova 4 (cca. 6 min pešo)

Cena lístka: 2,16 x 19 (priemerný počet dní v mesiaci) = 41,04 eur/mesiac

Platí sa na účet: SK21 0200 0000 0012 0181 3758

 • k 15. dňu mesiaca na nasledujúci mesiac celá suma 41,04 eur
 • variabilný symbol: 2019/2020
 • v poznámke platby uviesť: meno žiaka (dôležitý údaj na identifikáciu platby)
 • preplatok za odhlásené obedy sa vráti na účet na konci školského roka

Odhlášky sú možné denne do 07:45 hod. Odhlásiť sa môžete telefonicky (02/ 43 4212 17) aj e-mailom (jedalen@vdp.sk). Môžete tiež odhlášku napísať na lístok a vhodiť do schránky pri dverách do kancelárie vedúcej jedálne. Odhláška po termíne 7.45 hod. už nie je akceptovaná na daný deň (ani keď je poslaná e-mailom).

Ďalšie informácie:

 1. Jedálny lístok a informácie o stravovaní nájdete aj na stránke: jedalen.vdp.sk
 2. Pri prvom vstupe do jedálne dostanete číp (zadarmo) – pri strate za poplatok.
 3. Čas obeda: 11.10 h – 11.30 h (prestávka 11.05 h – 11.35 h).
 4. Presun na obed bude pod dozorom pedagogického zamestnanca.
 5. Prihlásenie sa na obedy: do 12.11.2019 (nahlásia triedni učitelia p. Dohányosovej)
 6. Realizácia platby na december: do 15.11.2019
 7. Začiatok stravovania: 2.12.2019
 8. Prihlásiť sa na obedy môžu žiaci aj neskôr. Zoznam sa bude aktualizovať na konci mesiaca, platbu bude potrebné realizovať do 15. dňa nasledujúceho mesiaca a obed bude vydaný 1.deň v ďalšom mesiaci.( Napr. aktualizácia k 31.12.2019 – platba do 15.1.2020 – vydaný obed od 1.2.2020)
 9. V prípade, že žiak prihlásený na obedy sa ďalej nechce stravovať v školskej jedálni, jeho zákonný zástupca e-mailom na (jedalen@vdp.sk) požiada vedúcu jedálne o vyúčtovanie prípadného preplatku a uvedie číslo účtu na zaslanie preplatku.

Bratislava 5.11.2019

Mgr. Milan Gibej

riaditeľ školy

Loďou v ústrety budúcej kariére

Dňa 8. októbra 2019 sme sa zúčastnili na plavbe loďou „Loďou v ústrety budúcej kariére“. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavosti o rieke Dunaj, ktorá pretká desiatimi krajinami. Stretli sme sa s pedagógmi a súčasnými i bývalými študentmi, zoznámili sme sa s kapitánom lode, exkurzia plavidla, návšteva strojovne i prehliadka prístavu Bratislava. Plavba sa nám veľmi páčila.

Žiaci IV.ML+MA triedy

Táto plavba bola pre všetkých tých, ktorí sa ešte nerozhodli čo po maturite a majú vzťah k vode, páčia sa im lode a plavba, chcú si zakormidlovať na lodnom simulátore či reálnom plavidle, túžia po spoznávaní nepoznaného, láka ich vôňa diaľav a hľadajú niečo zaujímavé s možnosťou perspektívneho uplatnenia bola v poradí už štvrtá prezentačno – propagačná plavba Loďou v ústrety budúcej kariére ako stvorená.

 

FUTSALOVÝ TURNAJ

Dňa 7.10. 2019 sme sa zúčastnili futsalového turnaja na SOŠ Ivánska cesta 21. V skupine sme obsadili tretie, posledné miesto a s turnajom sme sa rozlúčili. Chlapci bojovali statočne, no nestačilo to. Možno nabudúce.

J. Hlinková

 

 

Autosalón v Nitre

Dňa 4.10. sme sa s Ing. Novotným a Mgr. Koišom zúčastnili medzinárodného Autosalónu v Nitre. Videli sme veľa zaujímavých vecí. Najviac sa nám páčila vojenská technika a historické vozidlá. Zúčastnili sme sa aj súťaže motokár a vyhrali zaujímavé ceny. Strávili sme pekný a poučný deň.

Žiaci z učebného odboru autoopravár

 

 

 

Kuchajda – cezpoľný beh

27.9.2019 sa konal cezpoľný beh SŠ Bratislavského kraja družstiev, na ktorom nás reprezentovali naši prváci. /1.ML/. Mali však smolu, Koppa Jaroslav sa počas behu zranil a beh nedokončil .Preto sme skončili až na 7.mieste družstiev. Chlapci však ukázali morálnu silu tým, že Alec Kubín pomohol spolužiakovi do cieľa a sám pokračoval v behu so stratou času. Horváth Sebastián skončil na 16. mieste.

Odborná konferencia SCELT pre učiteľov AJ

Dňa 27.9.2019 sa konal v hoteli Austria Trend 5. ročník odbornej konferencie SCELT pre učiteľov anglického jazyka. Podujatie organizuje Slovenská komora učiteľov a hostí, ktorých na ňu pozýva, sú fundovaní kolegovia – odborníci z celého sveta, ktorých spájajú problémy a potreby žiakov a študentov, na ktoré hľadajú vhodné riešenia. Tohtoročnej konferencii dominovali témy ako Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi potrebami. Nový koncept vzdelávania „world schooling“, problémy dislexie a mnohé iné. Keďže trend problémov žiakov s rôznymi diagnózami je na vzostupe a mení sa i legislatíva, ktorá umožňuje integráciu žiakov medzi bežných žiakov, je nutné ovládať nové postupy, osvojiť si metódy i nástroje prístupov k študentom so špeciálnymi potrebami. Konferencia bola obohacujúca i pre špecifické formy vzdelávania v anglickom jazyku a dala priestor učiteľom k diskusiám a výmene skúseností a to hneď z niekoľkých krajín – boli tu poľskí, českí, maďarskí kolegovia, Angličania, Juhoameričania, Američania. Workshopy prebiehali na niekoľkých miestach naraz a boli tematicky rôznorodé, takže my, účastníci, sme si mohli vybrať podľa nášho záujmu, ktorej časti prednášky a náväznej diskusie sa chceme zúčastniť. Keďže išlo o menšie skupinky, výmeny názorov po vypočutí interaktívnej prednášky boli aktívne, praktické a užitočné.

Mgr. Nagyová, učiteľka anglického jazyka

 

 

Divadelné predstavenie Ujo Váňa

Dňa 25.9.2019 žiaci I.MPS + ML navštívili Divadlo P.O. Hviezdoslava v Bratislave. Predstavenie sa volalo UJO VÁŇA. Je to hra od A. P. Čechovova, ruského autora. Hra mala v sebe tragično, filozofiu, ale i nadsázku a humor. Vykresliť dušu ruského človeka na konci 19. storočia v zaostalom Rusku a spracovať dielo tak, by zaujalo i mladého diváka a tým myslíme tínedžera, nie je ľahká úloha. Mali sme preto opodstatnenú obavu, či sa nebudú žiaci nudiť, či budú schopní ústrednej myšlienke a celkovo deju rozumieť. Chlapci sedeli hneď v prvej rade a musíme povedať, že po skončení predstavenia dali hercom aj „standing ovation“. Mnohí z nás sa klasického divadelného predstavenia zúčastnili po prvý krát v živote a na otázku, ako sa im divadlo páčilo, zareagovali zaujímavými postrehmi. Myslíme si, že mladých ľudí treba kultúrne vzdelávať a tak rozvíjať ich predstavivosť, cit i intelekt.

Mgr. Nagyová, triedna učiteľka