Záverečné skúšky

Termín záverečných skúšok

ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY:

 

I.: Mimoriadny termín – SEPTEMBER 2017

  • písomná časť – 13.9.2017
  • praktická časť – 13.9. – 14.9.2017
  • teoretická časť – 18.9.2017

 

II: Riadny termín

  • študijné voľno – 13. – 15.6.2018
  • písomná časť – 18.6.2018
  • praktická časť – 18.6. – 19.6.2018
  • teoretická časť – 20.6 – 21.06.2018