Prijímacie skúšky

Výsledky:

Výsledky prijímacieho konania 2018


Termíny prijímacích skúšok pre školský rok 2018/2019:

Pre študijné odbory sú určené nasledovné termíny prijímacích skúšok

14.5. 2018 – pondelok (pre tých, ktorí si zvolia našu školu v prihláške ako prvú)
17.5. 2018 – štvrtok (pre tých, ktorí si zvolia na prihláške našu školu ako druhú).

Pre nadstavbové dvojročné štúdium sú určené nasledovné termíny prijímacích skúšok:

25.6. 2018 – pondelok

Kritériá prijímacieho konania sú na našej stránke v záložke kritériá prijatia, alebo použite priamo link: Kritériá prijatia