Benefity

  • mesačné odmeny pri produktívnych prácach v učebných aj študijných odboroch
  • pracovný odev, obuv, pomôcky a náradie úplne zadarmo
  • príspevok na kurzy – zváračský a odbornú spôsobilosť elektrotechnikov
  • možnosť získania rôznych odborných certifikátov počas štúdia na našej škole
  • zabezpečíme ubytovanie v Internáte SOŠ a poskytneme príspevok vo výške 15€
  • každý žiak s nulovou absenciou počas celého školského roka získa odmenu 50€
  • poskytujeme kultúrne poukazy a krúžkovú činnosť
  • žiakom, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi zabezpečíme sociálne štipendium
  • žiakom v sociálnej núdzi prispievame 50 % z ceny cestovného max. však do výšky 10€
  • príspevok na lyžiarsky výcvik, zájazd k moru a splav Malého Dunaja

najlepší traja žiaci v učebných odboroch/prospech + dochádzka/po troch rokoch získajú značkový TABLET

najlepší traja žiaci v študijných odboroch/prospech + dochádzka/ po troch štyroch rokoch získajú značkový TABLET