Sprístupňovanie informácií

Súkromná stredná odborná škola, Exnárova 20, Bratislava poskytuje informácie na základe žiadosti o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

V prípade ak sa rozhodnete využiť toto právo, prosíme, vyplňte žiadosť o poskytnutie informácie.

V prvom rade si zvoľte jednu z nasledovných foriem žiadosti o sprístupnení informácií:

 

Osobne:
Súkromná stredná odborná škola

tajomníčka školy – podateľňa
Exnárova 20, Bratislava

 

Elektronicky:
Zaslaním žiadosti elektronickou formou na oficiálny email školy:

sousba@sous-ruzinov.sk

 

Telefonicky:
+ 421 2 32 11 80 51

+ 421 2 32 11 80 52

 

Poštovou  zásielkou:

Súkromná stredná odborná škola

Exnárova 20

826 01 Bratislava

 

Pri použití jednej z uvedených foriem žiadostí je nutné uviesť nasledujúce náležitosti:

  • Meno a priezvisko žiadateľa
  • Predmet a znenie  žiadosti
  • pôsob doručenia odpovede

(poštová  adresa, e-mail, telefonický kontakt)

 

Žiadosť k poskytnutiu informácií

logo_acrobat

 

 

Sadzobník poskytnutia informácií

logo_acrobat

 

 

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

logo_acrobat