Rozvrh hodín OV

ROZVRH HODÍN – ODBORNÝ VÝCVIK – 2017 / 2018
PÁRNY
p. č. MOV P U S Š P
1 Bartoň Miroslav IV.MPS – 17 IV.MPS – 17 II.MPS – 7 III.MPS – 8 III.MPS – 8
2 Belko Ján I.E – 9 I.E – 9 I.E – 9 I.E – 9 I.E – 9
3 Bucko Radomír I. I – 11 I. I – 11 I. I – 11 I. I – 11 I. I – 11
4 Čati Peter I.MPS – 10 II.MPS – 7 II.MPS – 7 III.MPS – 8 III.MPS – 8
5 Čech Ľubomír I.ML – 6 II.ML – 9 II.ML – 9 III.ML – 11 III.ML – 11
IV.ML – 9 IV.ML – 9
6 Gulyás Ján III.E – 13 III.E – 13 III.E – 13 III.E – 13 III.E – 13
7 Matúš Ladislav III.A – 21 III.A – 21 III.A – 21 III.A – 21 III.A – 21
8 Miroslav Varga III.I – 16 III.I – 16 III.I – 16 III.I – 16 III.I – 16
9 Plešková Daniela I.MA – 11 II.MA – 15 II.MA – 15 III.MA – 8 III.MA – 8
IV.MA – 5 IV.MA – 5
10 Petruk Anton I. S – 8 I. S – 8 I. S – 8 I. S – 8 I. S – 8
11 Slovák Štefan I.MPS – 9 II.MPS – 8 II.MPS – 8 III.MPS – 7 III.MPS – 7
12 Koiš Milan II.MPS – 7

 

NEPÁRNY
p. č. MOV P U S Š P
1 Bartoň Miroslav IV.MPS – 17 IV.MPS – 17 II.MPS – 7 III.MPS – 8 III.MPS – 8
2 Belko Ján I.A – 12 I.A – 12 I.A – 12 I.A – 12 I.A – 12
3 Bucko Radomír I.A – 14 I.A – 14 I.A- 14 I.A – 14 I.A – 14
4 Čati Peter I.MPS – 10 II.MPS – 7 II.MPS – 7 III.MPS – 8 III.MPS – 8
5 Čech Ľubomír I.ML – 6 II.ML – 9 II.ML – 9 III.ML – 11 III.ML – 11
IV.ML – 9 IV.ML – 9
6 Gulyás Ján II.E – 9 II.E – 9 II.E – 9 II.E – 9 II.E – 9
7 Matúš Ladislav II.A – 12 II.A – 12 II.A – 12 II.A – 12 II.A – 12
8 Miroslav Varga II.I – 9 II.I – 9 II.I – 9 II.I – 9 II.I – 9
9 Plešková Daniela I.MA – 11 II.MA – 15 II.MA – 15 III.MA – 8 III.MA – 8
IV.MA – 5 IV.MA – 5
10 Petruk Anton II. S – 9 II. S – 9 II. S – 9 II. S – 9 II. S – 9
11 Slovák Štefan I.MPS – 9 II.MPS – 8 II.MPS – 8 III.MPS – 7 III.MPS – 7
12 Koiš Milan II.MPS – 7

 

trieda číslo triedy triedny učiteľ
I.A 40 Kollár
I.E+I+S 40 Kováčiková
I.MPS+MA 168 Rucová
I.MPS+ML 19 Hlinková
II. A+E 20 Benčúrik
II. I+S 41 Kostolná
II. MPS 167 Novotný
II. ML+MA 153 Mračková
III. A 41 Federičová
III.E+I 20 Cibiček
III. MPS 161 Nagyová
III. ML+ML 160 Dohányosová
IV.MPS+ML+MA 148 Horecký