Ponúkame

Práce žiakov v rámci odborného výcviku:

Súkromná SOŠ vzhľadom na nedostatok remeselníkov v praxi ponúka spoluprácu stavebným firmám, živnostníkom, organizáciám, ktoré vykonávajú stavebnú a s tým súvisiacu činnosť. Ponuka platí aj pre súkromné osoby, ktoré stavajú, rekonštruujú resp. opravujú svoje nehnuteľnosti / byty, domy chaty……./.Práce v rámci odborného výcviku vykonávajú žiaci v skupinovej výuke pod dozorom majstra odborného výcviku alebo individuálnou výukov vo firmách a živnostníkov na základe vzájomnej Dohody o zabezpečení o.v.. Súkromná SOŠ ponúka v jednotlivých odboroch v rámci produktívnych prác nasledovné práce:

1./ murárske práce:
* murovanie
* omietanie
* osadzovanie zárubní
* obklady, dlažby

2./ elektromontážne práce:
* hrubá montáž elektroinštalácií
* kompletáž elektroinštalácií
* revízie elektrických zariadení

3./ vodoinštalatérske práce:
* montáž rozvodov vody z plastu, pozinkovaných rúr
* montáž rozvodov kanalizácie
* montáž resp. výmena zariaďovacích predmetov
* drobné opravy zariaďovacích predmetov

4./ stolárske práce:
* opravy nábytku
* opravy sedacieho a stolového nábytku
* opravy záhradného nábytku
* drobné stolárske práce

5./ montáž počítačových sieti:
* uloženie sieťových káblov do líšt
* nakonfigurovať počítačovú sieť, wifi sieť
* inštalácia operačného systému
* údržba a opravy operačného systému

 

Výrobky našich žiakov

Výrobky žiakov v rámci odborného výcviku:

Žiaci Súkromnej SOŠ v rámci odborného výcviku vyrábajú, montujú a vyhotovujú rôzne druhy výrobkov – dekorácie, šamlíky, stolčeky, poličky a vešiačiky. Okrem drobných výrobkov vyrábajú naši žiaci rôzne druhy výrobkov na mieru alebo podľa požiadaviek súkromnej osoby, firmy alebo rôznych inštitúcií a to vždy pod dozorom majstra odborného výcviku vo svojich dielňach. Zväčša sa jedná o výrobu menšieho a doplnkového nábytku a príslušenstva.