Maturitné skúšky

Termíny maturitných skúšok 2018:

 

Písomná časť MS:

13.03.2018 slovenský jazyk a literatúra – SJL

14.03.2018 cudzie jazyky – ANJ, NEJ

15.03.2018 matematika – MAT (pre prihlásených)

 

Náhradný termín písomnej časti MS:

10. – 13.04.2018

 

Praktická časť MS:

26. – 27. 04.2018

 

Ústna časť MS:

28.5.2018 – 01.06.2018

 

Informácie o maturitnej skúške 2018 – súbor na prevzatiedescargar-pdf_icono