Plánované počty prijímaných žiakov

V školskom roku 2016/2017 plánuje naša SSOŠ prijať na štúdium nasledovné počty žiakov.

 

Názov odboru                 Plánovaný počet žiakov
autoopravár – mechanik 19
mechanik počítačových sietí 31
elektromechanik – silnoprúdová technika 8
stolár 8
murár 7
maliar 8
inštalatér 12
mechanik lietadiel – mechanika 12
pracovník marketingu 19

Termíny prijímaciích skúšok do 4-ročných študijných odborov sú:

Pondelok 09. 05. 2016 (pre tých, ktorí si našu SSOŠ vybrali v prihláške ako prvú)

Štvrtok 12. 05. 2016 (pre tých, ktorí si našu SSOŠ vybrali v prihláške ako druhú)

Do učebných odborov sa prijímacie skúšky nekonajú!

 

Podrobné kritériá na prijatie nájdete v súboroch na stiahnutie nižšie:

PODMIENKY A KRITÉRIÁ PRIJATIA NA ŠTÚDIUM (IV. ročné odbory)word

 

PODMIENKY A KRITÉRIÁ PRIJATIA NA ŠTÚDIUM (III. ročné odbory)word