Zoznam krúžkov v školskom roku 2019/2020

Číslo  krúžku Názov krúžku Vedúci krúžku
1 Angličtina zábavnou formou Mgr. Nagyová
2 Krúžok priateľov umenia, literatúry a filmu Mgr. Mračková
3 Angličtina pre maturantov Mgr. Horecký
4 Športové hry Mgr. Hlinková
5 Športové hry- posilňovňa, stolný tenis, bedminton Mgr. Cibiček
6 Turisticko – športový Ing. Vychovalá
7 Architektúra Ing. Kováčiková
8 Kariérové poradenstvo Ing. Kostolná
9 Poznaj pamiatky Bratislavy Ing. Dohányosová
10 Angličtina pre začiatočníkov Mgr. Federičová
11 Mladý stolár p. Dohányos
12 Elektrotechnický krúžok Ing. Novotný
13 Krúžok výtvarnej tvorivosti Ing. Rucová
14 Fyzika v živej prírode Mgr. Majtánová
15 Šachový krúžok Ing. Krebs
16 PC – krúžok p. Slovák
17 Tvorivá dielňa Mgr. Belko
18 Svet motorov III. Mgr. Matúš
19 Marketing – zásady aranžovania p. Plešková
20 Tvorba a interpretácia literárnych textov Mgr. Špeťko
21 Počítače a internet Mgr. Koiš
22 Tvorba projektov Ing. Bažík
23 Zábavná elektrotechnika Ing. Benčúrik
24 Angličtina- konverzácia Mgr. Slováková
25 Stolný tenis p. Varga
25 Ako sa stať úspešným biznismenom Doc. Andrejčák