ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2020

Vedenie Súkromnej strednej odbornej školy na Exnárovej 20 v Bratislave praje všetkým zamestnancom, žiakom, rodičom, priateľom a obchodným partnerom v novom roku 2020 PF veľa zdravia, šťastia, úspechov a vzájomného porozumenia.