RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

Srdečne pozývame rodičov a zákonných zástupcov žiakov našej školy na rodičovské združenie dňa 14. novembra 2018 (streda) do priestorov našej školy. Triedne aktívy sa začnú o 15.30 h v triedach podľa rozpisu pri vchodových dverách. Prípadné konzultácie s vyučujúcimi a majstrami odbornej výchovy budú prebiehať do 17.00 h.

vedenie školy a pedagogický zbor školy