Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

Po dvojročnej spriemerovanej maturity sa v dňoch 26. a 27. apríla 2022 sa na našej škole uskutočnila praktická časť maturitnej skúšky v študijných a nadstavbových odboroch:

2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení

3659 L stavebníctvo

2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov a zariadení

3776 K 01 mechanik lietadiel – mechanika

Všetkým úspešných maturantov gratulujeme!

Vedenie školy.