Pozvanie na rodičovské združenie

Pozývame týmto rodičov alebo zákonných zástupcov našich žiakov na rodičovské združenie dňa 13.11.2019 (streda), ktoré začína o 15.30 h v triedach podľa rozpisu pri vchodových dverách.

Vedenie školy