Ponuka nadstavbového štúdia – maturita

Vážení priaznivci školy, rodičia a žiaci.

V  školskom roku 2021/2022 okrem tradičných učebných a študijných odborov, ktoré otvárame, Vám ponúkame aj 2-ročné nadstavbové štúdium v odbore:  Podnikanie v remeslách a službách.

Ekonomický odbor je určený všetkým absolventom učebných odborov, ktorí chcú uspieť na trhu práce, získať vzdelanie a základné vedomosti v oblasti podnikania. Vedomosti z predmetov marketing, manažment, cvičná firma, podnikanie a drobné podnikanie, psychológia práce a trhu, právna náuka, ekonomika, finančná gramotnosť a spoločenská komunikácia študenti využijú v praxi.

Cieľom  každého študenta je založiť si vlastný podnik, určovať si rozsah prác, byť sebestačný, získavať zákazky prostredníctvom vlastných marketingových aktivít, manažovať prácu, ktorá ho baví. Študenti získajú rozhľad v oblasti práva, naučia sa komunikovať so zákazníkom, finančnými inštitúciami. Zavŕšením  štúdia študentov je prezentácia vlastnej cvičnej firmy a podnikateľského plánu, získanie maturitného vysvedčenia.

Alebo si ešte môžete vybrať:

Nadstavbové štúdium – MATURITA

V prípade záujmu nás kontaktujte na telefónnom čísle: 0903 409 825

riaditeľ školy Mgr. Horecký