Polročné hodnotenie

Na základe rozhodnutia ministerstva školstva je od 11. januára 2020 do odvolania vyučovanie na všetkých stredných školách dištančnou formou.

 

Milí rodičia, žiaci a pedagógovia,

oznamujeme Vám, že žiaci budú hodnotení podľa ich doterajšieho plnenia úloh zadaných prostredníctvom dištančného online vyučovania a polročné vysvedčenie dostanú v riadnom termíne.

Podľa situácie aká bude v januári 2021 žiaci dostanú možnosť opravy doterajších známok po konzultácii so svojim pedagógom. Vyzývame žiakov ku maximálnemu úsiliu v dištančnom vzdelávaní počas januára, aby ich polročné hodnotenie bolo čo najlepšie.

Ministerstvo školstva v médiách informovalo aj o možnosti predĺženia polročnej klasifikácie do 31.3.2021 v situácii, keď nemá študent dostatok priebežného hodnotenia.

Pedagógovia v našej škole pracovali v priebehu celého polroka na tom, aby mali dosť podkladov pre ukončenie klasifikácie k riadnemu termínu 31.1.2021 a to bude naším cieľom. Plánujeme klasifikáciu ukončiť štandardne, teda známkami.

Vedenie SSOŠ