OZNAMENIE TERMÍNU ZS 2022

Oznamujeme žiakom, že praktická a ústna časť záverečnej skúšky 2022

sa v riadnom termíne školského roku 2021/2022 bude konať nasledovne:

 

Dátum

Učebný odbor

 

Miesto / Čas

13.-14. jún 2022

(pondelok – utorok)

Autoopravár – mechanik

Praktická časť

SSOŠ, Exnárova 20, Bratislava / o 7,00 hod./dielne

13.-14. jún 2022

(pondelok – utorok)

Elektromechanik-silnoprúdová technika

Praktická časť

SSOŠ, Exnárova 20, Bratislava / o 7,00 hod./dielne

13.-14. jún 2022

(pondelok – utorok)

Inštalatér

Praktická časť

SSOŠ, Exnárova 20, Bratislava / o 7,00 hod./dielne

13.-14. jún 2022

(pondelok – utorok)

Stolár

Praktická časť

SSOŠ, Exnárova 20, Bratislava / o 7,00 hod./dielne

15.-16. jún 2022

(streda – štvrtok)

Autoopravár – mechanik

Ústna časť

SSOŠ, Exnárova 20, Bratislava / o 8,00 hod./škola

15.-16. jún 2022

(streda – štvrtok)

Elektromechanik-silnoprúdová technika

Ústna časť

SSOŠ, Exnárova 20, Bratislava / o 8,00 hod./škola

15.-16. jún 2022

(streda – štvrtok)

Inštalatér

Ústna časť

SSOŠ, Exnárova 20, Bratislava / o 8,00 hod./škola

15.-16. jún 2022

(streda – štvrtok)

Stolár

Ústna časť

SSOŠ, Exnárova 20, Bratislava / o 8,00 hod./škola

 

 

Žiaci sa dostavia na praktickú a ústnu časť ZS s občianskym preukazom.