OZNAMENIE TERMÍNU PČOZ MS 2022

Oznamujeme žiakom, že praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky 2022

sa v riadnom termíne školského roku 2021/2022 bude konať nasledovne:

 

Dátum

Študijný odbor

Miesto / Čas

26.-27. apríl 2022

(utorok – streda)

stavebníctvo

SSOŠ, Exnárova 20, Bratislava / o 8,00 hod.

26. apríl 2022

(utorok )

strojárstvo

SSOŠ, Exnárova 20, Bratislava / o 8,00 hod.

27.apríl 2022

(streda)

elektrotechnika

SSOŠ, Exnárova 20, Bratislava / o 8,00 hod.

26. apríl 2022

(utorok)

pracovník marketingu

SSOŠ, Exnárova 20, Bratislava / o 8,00 hod.

TESCO My, Kamenné námestie 1/A, Bratislava

26.-27. apríl 2022

(utorok – streda)

mechanik počítačových sietí

SSOŠ, Exnárova 20, Bratislava / o 8,00 hod.

26. apríl 2019

(utorok )

mechanik lietadiel

Letisko Dubová /o 8,00 hod.

 

 

Žiaci sa dostavia na praktickú časť MS s občianskym preukazom.