OZNAM – VYUČOVANIE POKRAČUJE DIŠTANČNOU FORMOU OD 22.3.2021

Oznamujeme žiakom končiacich ročníkov, že vyučovanie bude z dôvodu nízkeho záujmu počas  prezenčnej formy (8.3 – 19.3.2021) pokračovať  od pondelka 22.3.2021 DIŠTANČNOU FORMOU.

Pre žiakov všetkých nižších ročníkov bude vyučovanie naďalej prebiehať DIŠTANČNOU FORMOU. 

Vo všetkých ročníkoch sa umožňuje vykonávať odborný výcvik v škole alebo vo firmách podľa platných nariadení ministerstva školstva a hygienických pravidiel.

V zmysle uznesenia vlády SR a vyhlášky ÚVZ je podmienkou vstupu žiaka do školy / firmy negatívny výsledok testu, ktorý nie je starší viac ako 7 dní.

Podmienkou vstupu do školy / firmy je čestné vyhlásenie. Viď prílohy.

 

Pre viac informácií kontaktujte Mgr. Belko: 0915 797 085

Ďakujeme.

Vedenie SSOŠ

 

 Žiak a zákonný zástupca – Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údaj…

 Plnoletý žiak – Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov

 

Zvonenie počas dištančnej výuky

1. Hodina        08:00 – 08:30

2. Hodina        08:40 – 09:10

3. Hodina        09:20 – 09:50

4. Hodina        10:00 – 10:30

5. Hodina        10:40 – 11:10

6. Hodina        11:20 – 11:50

7. Hodina        12:00 – 12:30

8. Hodina        12:40 – 13:10