OZNAM – VOĽNÉ MIESTA do 1. ročníkov

Voľné miesta pre žiakov ZŠ do 1. ročníka dennej formy štúdia na šk. r. 2021/22:

Študijný odbor: maturitné vysvedčenie a výučný list

3776 K 01 Mechanik lietadiel – mechanika

6405 K 00 Pracovník marketingu

Učebný odbor: výučný list

2683 H 11 Elektromechanik – silnoprúdová technika

2487 H 01 Autoopravár – mechanik

3355 H 00 Stolár

3678 H 00 Inštalatér

Oznam pre rodičov, uchádzačov o štúdium a výchovných poradcov základných škôl – voľné miesta na učebné a študijné odbory na našej škole – tretie kolo:

Ak patrite medzi tých rodičov a uchádzačov o štúdium, ktorí ešte riešia odpoveď na otázku – kam nastúpite na štúdium od 1. 9.2021 v školskom roku 2021/2022, máme pre Vás dobrú správu:

Máme ešte voľné miesta na všetky učebné odbory: – výučný list

Vo všetkých učebných odboroch budete prijatý bez prijímacích skúšok – len je potrebné doložiť prihlášku na daný učebný odbor a potrebné dokumenty

Máme ešte voľné miesta na všetky študijné odbory: – maturita

 Čo je potrebné urobiť?

  1. Napísať prihlášku na štúdium na našej škole na konkrétny učebný, alebo študijný obor, ktorý ste si vybrali v spolupráci výchovný poradca – zákonný zástupca – uchádzač o štúdium
  2. Odoslať prihlášku na adresu našej školy – sekretariát školy (email: svecova@sous-ruzinov.sk). Odporúčame preposlať aj mailom, vrátane príloh.
  3. K prihláške v prílohe doložiť aj rozhodnutie o prijatí či neprijatí na štúdium zo školy, na ktorú ste sa hlásili v prvom a druhom termíne.

 Po zaevidovaní Vašej prihlášky na našej škole budete zaradení do prijímacieho konania na základe odôvodnenia z predložených rozhodnutí o prijatí-neprijatí z týchto škôl nasledovne:

a) Ak uchádzač o štúdium bol neprijatý na štúdium na predchádzajúcu školu dôvodu nedostatok miesta. alebo neotvorenia príslušného odboru, ale úspešne urobil prijímacie skúšky, bude prijatý na našu školu bez prijímacích skúšok.

 b) Ak uchádzač o štúdium bol neprijatý na štúdium na predchádzajúcu školu z dôvodu, že neurobil prijímacie skúšky, je podmienkou prijatia úspešné vykonanie prijímacích skúšok na našej škole. V tomto prípade budete pozvaní na prijímacie skúšky, ktoré sa budú konať 22.6.2021  o 8 00 na našej škole.

 

Na záver Vás chceme informovať o poplatkoch na našej škole:

  • Školné 0.- €
  • Zápisné do ročníka je vo výške 60.- € – vždy na celý školský rok
  • Príspevok na poistenie 3.- €
  • Fond rodičovského združenia 10.- € (schvaľuje Rada rodičovského združenia)

Viac informácií na :

Mobil: 0903 409 825 

Mail: horecky@sous-ruzinov.sk

riaditeľ školy – Mgr. Ján Horecký