OZNAM – Prechod všetkých tried na dištančné vzdelávanie

Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy, Exnárova 20, Bratislava po dohovore so zriaďovateľom školy vydáva na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie a v zmysle preventívnych opatrení

ROZHODNUTIE RIADITEĽA ŠKOLY o prechode všetkých tried na dištančné vzdelávanie od 19.11.2021 do 26.11.2021

Rozhodnutie sa vydáva na základe odporúčania opatrení Školského semaforu v školskom roku 2021/2022 zo dňa 28.10.2021, verzia 1.5.