OZNAM – odborný výcvik v škole alebo vo firmách

Vážení rodičia, milí žiaci,

oznamujeme Vám, že od 15.2.2021 sa vo všetkých ročníkoch umožňuje vykonávať odborný výcvik v škole alebo vo firmách podľa platných nariadení ministerstva školstva a hygienických pravidiel.

V zmysle uznesenia vlády SR a vyhlášky ÚVZ je podmienkou vstupu žiaka do školy / firmy negatívny výsledok testu, ktorý nie je starší viac ako 7 dní.

Podmienkou vstupu do školy / firmy je čestné vyhlásenie. Viď prílohy.

Pre viac informácií kontaktujte Mgr. Belko: 0915 797 085

 

Ďakujeme.

Vedenie SSOŠ

 

Žiak a zákonný zástupca – Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údaj…

Plnoletý žiak – Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov