OZNAM – aktuálne podmienky vstupu do budovy školy k prijímacím skúškam dňa 22.6.2021


Milí rodičia,

radi by sme Vás informovali o aktuálnych podmienkach vstupu do budovy školy k prijímacím skúškam ku dňu 22.6.2021 (utorok) o 08:00:

1. Príchod uchádzačov 7:30 – 8:00

2. V zmysle aktuálne platného usmernenia z 29.4.2021 sa uchádzač testom nepreukazuje.

3. Uchádzač pri vstupe do budovy odovzdá vyplnené a podpísané Žiak a zákonný zástupca – Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov, viď odkaz.

4. Ako má žiak dokladovať, že sa nemôže zúčastniť prijímacích skúšok z dôvodu karantény? Najčastejšie kladené otázky k prijímacím skúškam (aktualizované 28. 4. 2021), viď odkaz.

Viac informácií nájdete na:

https://www.minedu.sk/usmernenie-pre-riaditelov-strednych-skol-k-podmienkam-pre-konanie-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly-v-roku-2021/

 

Žiak a zákonný zástupca – Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťažiaka o karanténe žiaka