OZNAM

v zmysle rozkazu prezidenta Policajného zboru v súvislosti s ochranou mäkkých cieľov na Súkromnej strednej odbornej škole, Exnárova 20, 826 01 Bratislava si Vám dovoľujeme oznámiť telefónne číslo 0961 032 705 a mailovú adresu oopzruzinovvych@minv.sk (resp.chranimedeti@minv.sk ) Obvodného oddelenia PZ Bratislava – Ružinov – východ, Sputniková 12, Bratislava v územnej časti ktorého je Súkromná stredná odborná škola, Exnárova 20, 826 01 Bratislava situovaná.

Vedenie školy.