OZNAM

Oznamujeme všetkým rodičom (zákonným zástupcom) našich žiakov, že konzultácie s učiteľmi a majstrami odbornej výchovy o predbežných výchovno-vyučovacích výsledkoch za prvý polrok školského roka 2018/19 budú dňa 9. januára 2019 od 15.30 h do 17.00 h. Konzultácie budú prebiehať v triedach podľa rozpisu pri vchodových dverách.

Srdečne Vás všetkých pozývame.

Vedenie školy