Opravný termín MS a ZS

Oznamujeme všetkým žiakom, že opravný termín ústnej maturitnej a záverečnej skúšky bude dňa 16.9.2019. Začiatok skúšok je o 8.00 h. So sebou si prineste občiansky preukaz!