Náš kolega, priateľ a kamarát – Milan

S hlbokým zármutkom v srdci sme prijali správu, že dňa 16. mája 2020 nás náhle a bez rozlúčky opustil náš pán riaditeľ a skvelý kolega Mgr. Milan GibejParte