NEPRIJALI VÁS NA STREDNÚ ŠKOLU ? POMÔŽEME VÁM !!!

Vážení rodičia,

ak Vaše dieťa neprijali na vybratú školu, radi Vám pomôžeme s umiestneným (prijatím) do niektorých z našich trojročných učebných odborov alebo štvorročných študijných odborov s maturitou.

Študijné odbory – Stredná odborná škola v Bratislavskom Ružinove (sous-ruzinov.sk)

https://www.sous-ruzinov.sk/ucebne-odbory/

V prípade potreby nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať:

Martina DÖMÉNY
0907 720 810
domeny.exnarova@gmail.com