Harmonogram ÚFIČ MS 2019

Harmonogram ústnej formy internej časti MS 2019

Slávnostné otvorenie ústnej formy internej časti MS bude dňa 20.05.2019 o 7,45 hod. v učebni č. 20.

 

 

 

 

 

 

 

Maturitná komisia

Zloženie komisie

Dátum / čas

Počet žiakov

Číslo učebne

Školská maturitná komisia

Predseda: PaedDr. Ing. Viera Belková

20.5.2019 / 8,00 – 16,05 hod.

21.5.2019 / 8,00 – 16,05hod.

22.5.2019 / 8,00 – 15,45 hod.

56

—-

PMK
Slovenský jazyk a literatúra

Predseda: Mgr. Eva Hašková

Skúšajúci: Mgr. Ivana Mračková Mgr. Andrej Špeťko

20.5.2019 / 8,00 – 16,05 hod.

21.5.2019 / 8,00 – 16,05 hod.

22.5.2019 / 8,00 – 15,45 hod.

19

19

18

40

PMK Anglický jazyk – B1,B2

Predseda: PaedDr. Helena Molková

Skúšajúci: Mgr. Ján Horecký Mgr. Andrea Nagyová

20.5.2019 / 8,00 – 15,25 hod.

21.5.2019 / 8,00 – 15,25 hod.

22.5.2019 / 8,00 – 15,05 hod.

17

17

16

19

PMK

Nemecký jazyk – B1, B2

Predseda: Mgr. Judita Záhradníková – Brezovská

Skúšajúci: Mgr. Jana Hlinková PhDr. Darina Haladová

20.5.2019 / 11,00 – 14,10 hod.

6

41

PMK

Teoretická časť OZ 1 stavebníctvo

Predseda: Ing. Eva Šusterová

Skúšajúci: Ing. Želmíra Kováčiková Ing. Tatiana Vychovalá

21.5.2019 / 8,00 – 12,45 hod.

7

36

PMK

Teoretická časť OZ 2

strojárstvo–výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

Predseda: Ing. Janka Maštrlová

Skúšajúci: Ing. Marián Krebs Ing. Peter Novotný

20.5.2019 / 8,00 – 13,00 hod.

8

36

PMK
Teoretická časť OZ 3

mechanik lietadiel – mechanika

Predseda: Ing. Norbert Barkol

Skúšajúci: Mgr. Jiří Malý Ing. Peter Pajtina

Ľubomír Čech

20.5.2019 / 8,00 – 15,45 hod.

11

20

PMK

Teoretická časť OZ 4

pracovník marketingu

Predseda: Ing. Katarína Selecká

Skúšajúci: Ing. Lenka Dohányosová Ing. Eva Rucová

Daniela Plešková

21.5. 2019 / 9,30 – 14,30 hod.

7

41

PMK
Teoretická časť OZ 4

podnikanie v remeslách a službách

Predseda: Ing. Katarína Selecká

Skúšajúci: Ing. Lenka Dohányosová Ing. Eva Rucová

21.5.2019 / 8,00 – 9,00 hod.

1

41

PMK
Teoretická časť OZ 5

mechanik počítačových sietí

Predseda: Ing. Eleonora Haragová

Skúšajúci: Ing. Peter Novotný Miroslav Bartoň

Peter Čati

21.5.2019 / 8,00 – 15,45 hod.

22.5.2019 / 8,00 – 15,45 hod.

11

11

20

 

Harmonogram ÚFIČ MS 2019