DOD – Online s riaditeľom

Opäť Vás pozývame milí žiaci 9. ročníkov a vašich rodičov na online stretnutie s riaditeľom školy, kde sa môžete informovať o možnostiach štúdia na našej škole, jej prezentovanie a poskytnutie dôležitých informácií.

Vzhľadom k opatreniam vyplývajúcich zo súčasnej epidemiologickej situácie sme upravili formu stretnutia DOD na online stretnutie s riaditeľom Súkromnej strednej odbornej školy na Exnárovej ul.20 v Bratislave Mgr. Jánom Horeckým a to:.

 

dňa:

 

štvrtok 11. marca 2021 – online, formou aplikácie ZOOM,

v čase od 1700 do 1800 h.

 

Návod na inštaláciu ZOOM podľa priloženého videa: https://youtu.be/d6K1s6Dym5kc.

K prevádzke budete potrebovať slúchadlá s mikrofónom a webkameru – resp. ju máte zabudovanú v počítači

 

Personal Meeting Room / 558-367-2093

Heslo: 2222

 

I napriek súčasnej zložitej situácii sa budeme snažiť vám zodpovedať všetky otázky ohľadom štúdia na našej škole, oboznámiť Vás so vzdelávacím programom a prezentovať vyučovacie priestory.

 

ŠKOLNÉ SA NA NAŠEJ ŠKOLE NEPLATÍ !!!

 

Všetky základné a podstatné informácie nájdete na našom webe: www.sous-ruzinov.sk alebo facebooku, prípadne telefonicky 0903 409 825 (riaditeľ školy Mgr. Horecký)