DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Osobné stretnutie od 8. marca 2021 do 31.3.2021

s pedagogickým zamestnancom  a následná prezentácia priestorov školy na Exnárovej 20 v Bratislave

je možné po predchádzajúcom telefonickom dohovore na konkrétnom termíne a to v nasledujúcich dňoch:

 

vždy v pondelok, streda a piatok

v čase od 800 – do 1500 h,

vždy v utorok a štvrtok

v čase od 1000 – do 1700 h,

kontakt: Mgr. Belko: 0915 797 085

vždy max. 1 rodič a 1 žiak (30 min).

Podmienkou vstupu do priestorov školy je negatívny ATG, PCR test.

I napriek súčasnej zložitej situácii sa budeme snažiť vám ukázať a prezentovať priestory školy aj dielní a zároveň zodpovedať všetky otázky ohľadom štúdia na našej škole.

 

Môžete si pozrieť 3D VIRTUÁLNU PREHLIADKU ŠKOLY

 

Zároveň si na našom školskom webe www.sous-ruzinov.sk alebo na Facebooku https://www.facebook.com/exnarka

môžete pozrieť VIRTUÁLNU PREHLIADKU školy a dielní.

I napriek súčasnej zložitej situácii sa snažíme aj takouto formou Vám ukázať a prezentovať priestory školy aj dielní.

Ponúkame štúdium v študijných a učebných odboroch – a to 4 ročné študijné odbory (maturita) a 3 ročné učebné odbory (výučný list) s možnosťou pokračovania v 2 ročnom nadstavbovom štúdiu (maturita).

 

ŠKOLNÉ SA NA NAŠEJ ŠKOLE NEPLATÍ !!!

 

Všetky základné a podstatné informácie nájdete na našom webe: www.sous-ruzinov.sk alebo facebooku, prípadne telefonicky 0903 409 825 (riaditeľ školy Mgr. Horecký)

 

DOD Leták 2021