OZNAM – Prerušenie vyučovania na stredných školách

Minister školstva, vedy, výskumu a športu dnes vydal ROZHODNUTIE 2020/17294:1-A1810

podľa § 150 ods. 8, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) súčinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:

a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách podľa § 32 školského zákona s výnimkou školského vyučovania v prvom až štvrtom ročníku osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole.

Riaditelia stredných škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie žiakov stredných škôl. S ohľadom na neštandardné prijatie rozhodnutia v dni pracovného pokoja a vyjadrení pána ministra, že prechod na dištančné vzdelávanie zvládneme do niekoľkých dní, si Vás dovoľujeme informovať, že o organizácii a formách dištančného vzdelávania budete informovaní v priebehu utorka 13. októbra 2020 prostredníctvom informačného systému školy a priamym kontaktom prostredníctvom triednych učiteľov. MOV Vás budú kontaktovať ohľadom situácie na odbornom výcviku.

Rovnako si Vás všetkých dovoľujeme upozorniť, že v čase mimoriadnych opatrení a prerušenia vyučovania ste povinní sa zúčastňovať dištančného vyučovania a zdržať sa rizikového konania.

Kompletné znenie rozhodnutia nájdete na tomto linku: https://www.minedu.sk/data/att/17541.pdf

vedenie SSOŠ