OZNAM – Zmena organizácie začiatku školského roka 2020/2021

Vstup žiaka do budovy školy je možný len za týchto podmienok:

 • rodičia a iné osoby majú zákaz vstupu do budovy školy,
 • vstup je povolený len s rúškom,
 • každý žiak musí mať vlastné písacie potreby,
 • pri vstupe do budovy školy si dezinfikuje ruky,
 • žiak odovzdá vyplnený Zdravotný dotazník – príloha 1
 • žiak s príznakmi infekcie dýchacích ciest (zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, hnačky, strata chuti a čuchu) a inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do budovy školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára pre deti a dorast.

V čase od 2. 9. 2020 do 14. 9. 2020 je žiak povinný používať rúško v triede a spoločných priestoroch školy a na pracoviskách praktického vyučovania počas celého trvania vyučovania.

Pokyny k organizácii začiatku školského roka 2.9.2020, viď príloha 2.

 

Príloha č. 1 zdravotný dotazník

 

Príloha č. 2 Organizačné pokyny pre nový školský rok na 2.9.2020

Podmienky vstupu do školy

Oznam zákonným zástupcom a žiakom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

Viac informácií na: https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/

BIELA PASTELKA – pomôžte nevidiacim a slabozrakým

(Mgr. A. Nagyová)

Naša škola sa už niekoľko rokov pravidelne zúčastňuje na akcii BIELA PASTELKA, ktorá sa koná od roku 2002 a organizuje ju Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá je najväčšou organizáciou svojho druhu u nás. Rada by som objasnila aktivity, ktoré Únia vďaka vyzbieraným finančným príspevkom potom realizuje:

 • výučba čítania a písania Braillovho písma
 • nácviky samostatného pohybu s bielou (slepeckou) palicou
 • kurzy práce s kompenzačnými, optickými a technicky náročnými pomôckami
 • nácviky sebaobslužných činností, ako je varenie, osobná hygiena
 • špecializované sociálne poradenstvo

Na všetky tieto aktivity pozitívnym prístupom vedenia i zainteresovaných žiakov našej školy prispieva každoročne vyzbieraná finančná zbierka. Tohto roku sa konala Biela pastelka dňa 18.9.2020 a zúčastnili sa jej dvojice žiakov z tried II. MPS+ML: David ŠABLATÚRAAdam FACÁK, III.A+S: Rastislav Katrinec a Samuel BAŠTI, IV.MPS+MA: Samuel IVANIČ a Laura KEČKÉŠOVÁ.

Každá dvojica mala zadelené miesto: LIDL – Ružinovská, AVION a Nábrežie – od mosta SNP po River park. Od 8:00-14:00 tu oslovovali okoloidúcich ľudí a žiadali o finančný príspevok na dobrú vec. Keď bolo treba vysvetľovali a hlavne komunikovali. Skúsenosti mali rôzne – niektorí ľudia boli nedôverčiví, iní, naopak, boli zvedaví, na čo a komu bude zbierka slúžiť.

Uzavretú pokladničku s vyzbieraným finančným príspevkom potom odniesli a odovzdali zodpovednej osobe o 15:00 v Eurovea, ktorý ju od nich prebral. Koľko sa na dobrú vec podarilo vyzbierať bude škole oznámené písomne. Tím s najvyšším výnosom v každom kraji bude zaradený do žrebovania o súťaž na zážitkovom dni v Hurricane Factory v Tatralandii.

Naši študenti potvrdili, že sa radi znovu zúčastnia tejto akcie aj budúci rok, a tak bez ohľadu na to, koľko sa im podarilo vyzbierať, im patrí za ich snahu a ochotu vďaka.