Lyžiarsky výcvik a fotoreport

Konečne 18.2.2018 – nedeľa, dátum nášho odchodu na lyžiarsky výcvik, ktorý sa začal perfektným počasím a tým aj skončil. Napadal čerstvý sneh, všetci sme si to veľmi priali, lebo hoci sme vedeli, že snehu na Donovaloch je, nový prašan je lepší pre lyžovanie. Keďže vlakom často nejazdím a tak tento druh prepravy na miesto nášho výcviku som považoval dobrodružstvo.

Na hlavnej stanici zavládla klasická panika, nakladali sme si svoje, niekedy i cudzie lyže, hľadali si svoje miesto vo vlaku, strkali sa, kto z koho, hotový chaos…

Ubytovaní sme boli v Liptovskej Osade a autobusom sme dochádzali za snehom na Donovaly. Skoro ráno sme vstávali, išli na raňajky a odtiaľ na kopec. Každý deň sme lyžovali do druhej popoludní. Lyžiarsky výcvik viedli dvaja učitelia: p. Cibiček a p. Hlinková a slečna Cibičková. Boli sme rozdelení do 3 družstiev – od najslabších po najlepších. Nie všetci vedeli lyžovať dobre, ale na konci lyžiarskeho to zvládli celkom dobre. Väčšinou sme lyžovali na Záhradišti. Jazdili tam aj celkom pomalé pomy, sedačky a kotvový vlek. A my lepší lyžiari sme jazdili na náročnejšom teréne na zjazdovke Nová hoľa. Nikomu sa nič nestalo, všetci sme to zvládli bez úrazu. Občasné padnutie a šúchanie sa po zadku nerátam. Mali sme super počasie. Svietilo slnko, snežilo a tak dokola.

Učitelia pre nás pripravili aj rôzne súťaže ako plavecké preteky a preteky v bowlingu a relaxačné programy. Dali sme si obed a potom krátky oddych a po ňom sa konali športové súťaže. Každý večer sme relaxovali v aquaparku a dopriali sme si plávanie, saunu, jacuzzy a tí, ktorí stále nemali dosť alebo sa im nechcelo športovať ani posilňovať si mohli zahrať stolný futbal, biliard či bowling. Škoda, že sme si nemohli zobrať aj snowboard so sebou. Určite by nás, snowborďákov, bolo viacej. Len v mojej triede sú 5, ale nemohli sa zúčastniť…

Čo bola celkom sranda, že učitelia nám každý bodovali izby a hodnotili najupratanejšiu izbu a tí, čo vyhrali, dostali na záver lyžiarskeho kurzu tortu, ktorú sme všetci zjedli 😉

Nakoniec môžem povedať, že to bol perfektný týždeň. Aj keď ubytovanie bolo jednoduchšie, všetko ostatné bolo luxusné, vrátane krásneho bieleho prostredia, plného športu a zábavy.

(Martin Smetana – účastník LVVK)

 

POZVÁNKA – DOD 28.02.2018

Lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť … a najlepšie zažiť na vlastnej koži. Na “Deň otvorených dverí”, ktorý sa koná dňa 28.02.2018 pozývame do našej školy všetkých deviatakov a ich rodičov. Pre všetkých sme pripravili veľké množstvo informácií o možnostiach štúdia na našej škole. V odborných učebniach a v dielňach odborného výcviku na Vás čakajú praktické ukážky. Ako už tradične, všetci dostanú malé občerstvenie a navyše vyžrebujeme výhercov hodnotných cien.

Stretnutie výchovných poradcov na našej škole

Dňa 13. februára 2018 sa uskutočnilo na našej škole v poradí už druhé stretnutie výchovných poradcov základných škôl.

Zaujímavého stretnutia sa zúčastnilo 6 výchovných poradcov zo základných škôl z obvodu Bratislava II, ktoré zastrešuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva, Drieňová 36, Bratislava 2, Oddelenie psychologického poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine.

Metodické vedenie výchovných poradcov ZŠ uvedeného obvodu má na starosti psychologička PhDr. Monika Sýkorová, ktorá toto pracovné stretnutie pripravovala     a koordinovala v spolupráci so sociálnym pedagógom a zároveň výchovným poradcom našej školy Mgr. Evou Trnkusovou.

Hlavným cieľom podujatia bolo obohatenie a rozšírenie našej spoločnej činnosti o nové poznatky vo výchovnom poradenstve, o širšie a konkrétnejšie poznatky o našej súkromnej strednej odbornej škole, s víziou optimalizovať rozhodovanie sa žiakov deviatych ročníkov základných škôl a ich rodičov pri výbere strednej školy s ohľadom aj na osobnostné predpoklady dieťaťa.

Z hlavného cieľa sa odvíjal aj spoločný program stretnutia.

Na začiatku prvej časti programu prítomných privítal riaditeľ školy Mgr. Milan Gibej, sociálny pedagóg a výchovný poradca Mgr. Eva Trnkusová a neskôr aj generálny riaditeľ školy Ing. Pavol Hanuska.

Po konzultačnej prezentácii školy riaditeľom školy Mgr. Milanom Gibejom, v ktorej predstavil prehľad ponúkaných odborov, pohľad na chod školy a výhody štúdia na našej škole v súvislosti s uplatnením sa našich absolventov na trhu práce, prítomní postupne navštívili priestory odborného výcviku – všetky dielne našej školy.

Počas prehliadky dielní prebiehali zaujímavé konzultácie s hlavným majstrom odborného výcviku s Mgr. Jánom Belkom, aj s ďalšími prítomnými majstrami jednotlivých odborov so zameraním na predstavenie odborov, podmienok štúdia, prioritne systém fungovania praxe a spolupracujúcich firiem (miesta výkonu praxe), či ponúkaných výhod pre žiakov počas štúdia.

Po návšteve dielní Mgr. Eva Trnkusová konzultovala s prítomnými aj tému žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s cieľom kontinuity integrácie žiakov na základnej a strednej škole, ďalej prihlášok na strednú školu a zápisov na štúdium.

V druhej časti programu si PhDr. Monika Sýkorová pre výchovných poradcov pripravila vlastné témy z uvedenej oblasti s diskusiou.

Všetci zúčastnení v závere opäť zdôraznili nezastupiteľný význam spolupráce rodič – dieťa – edukátori v škole ako základný predpoklad úspešného mladého človeka v živote.

V budúcnosti opäť radi privítame na pôde našej školy na takomto stretnutí ďalších výchovných poradcov základných škôl, zástupcov centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie aj z ďalších častí Bratislavy a jej okolia, ktorí prejavia o takéto stretnutie záujem.

Aktivity tohto typu pomôžu získať širší a hlavne reálnejší prehľad o ponúkaných odboroch na našej škole. Iba rozhľadený výchovný poradca môže poskytnúť žiakom a rodičom optimálne poradenské služby pri výbere jeho budúcej profesie.

Aj preto sú potrebné takéto stretnutia ešte stále nadšených ľudí z praxe, ktorí majú záujem poskytnúť svojim žiakom, ale i rodičom čo najviac informácií pri ich dôležitom životnom kroku – výbere strednej školy, odboru, budúcej profesie.

 

V Bratislave, dňa 14.2.2018                                  Autor: Mgr. Eva Trnkusová

                                                                               Sociálny pedagóg, výchovný poradca

 

 

 

„The HEROES“ – divadelné predstavenie v anglickom jazyku

Presne tak sa nazýva divadelné predstavenie v anglickom jazyku. Žiaci našej školy sa ho zúčastnili dňa 5. februára v DK Ružinov. Divadlo, ktoré uvádza pre ZŠ a SŠ združenie zapálených divadelníkov amatérov zložených z učiteľov angličtiny. Možno práve preto vedia sprostredkovať predstavenie zrozumiteľnou, blízkou a vtipnou formou tak, aby bolo stráviteľné pre dnešnú mladú a veľmi kritickú generáciu. Názov v preklade znamená „hrdinovia“. Tohto ročné predstavenie sa nieslo v duchu myšlienky mladých študentov, ktorí vykonali nejaký hrdinský skutok a rozprávajú o ňom. Samozrejme, vtipnou formou. Účasť na predstaveniach v AJ sa na našej škole stáva tradíciou a my sa na nich každoročne zúčastňujeme. To umožní našim žiakom zistiť, koľko toho z angličtiny rozumejú, prípadne, kde treba viac zabrať. Na vtipných dialógoch sa pobavia a mnohí si uvedomia, že nie je jednoduché hrať a rozprávať v cudzom jazyku. Je to zároveň zábavná forma, ktorou sa snažíme našich žiakov pozitívne motivovať k  zdokonaľovaniu sa v štúdiu cudzích jazykov.

Mgr. Andrea Nagyová

Polročné ocenenia

Tridsiaty prvý január býva dňom, kedy sa žiaci dozvedia, aké výsledky vo vyučovaní dosiahli v prvom polroku, ale je to aj deň, kedy sa žiaci oceňujú za mimoriadne výsledky v škole aj mimo nej. Na návrh pedagogickej rady boli mnohí žiaci ocenení pochvalami. Za mimoriadne výsledky, ktorými úspešne reprezentujú nielen seba, ale aj našu školu boli navyše ocenení títo žiaci:

Andrej Mesík – II.I+S trieda

za vynikajúce výsledky na domácich aj zahraničných súťažiach v silovom trojboji

Lukáš Dóka – II.I+S trieda

za vynikajúce výsledky na domácich aj zahraničných súťažiach v cezpoľnom behu

Jozef Vas – II.MPS trieda

za vynikajúci výsledok v informatickej súťaži iBobor, kde dosiahol percentil 94

 

V kancelárii riaditeľa školy im vecné dary – SMART hodinky odovzdal Ing. Pavol Hanuska – generálny riaditeľ školy.

Všetkým oceneným blahoželáme.

 

 

Karting na školách

Dňa 31.1.2018 prebiehalo 1. finálové kolo súťaže Karting na škole, do ktorého postúpili 5 žiaci z našej školy. Súťažilo sa na motokárovej dráhe v Petržalke, kde súťažiaci predviedli svoje jazdecké zručnosti na motokárach. Získané body sa im pripočítali k výsledkom z predchádzajúcich kôl. A kto je z našich najlepší? Zo štyridsiatich účastníkov finálových kôl je zatiaľ na veľmi peknom 11. mieste Samuel Šterbinský. Držíme palce všetkým našim reprezentantom v ďalších finálových kolách, ktoré budú 8.2.2018 a veľké finále 28.2.2018.

 

Fotoreport: Exkurzia v kombinovanej paroplynovej elektrárni

Dňa 30.1. 2018 sme sa zúčastnili odbornej exkurzie paroplynovej elektrárne spojenej so solárnou v meste Senec časť Červený majer. Exkurzie sa zúčastnili žiaci prvého a tretieho ročníka učebného odboru elektromechanik, žiaci druhého ročníka študijného odboru MPS a žiaci nadstavbového štúdia elektrotechnika.
Exkurzia splnila svoj účel, sprevádzajúci personál nám podrobne povysvetľoval činnosť zariadenia elektrárne a jej výhody na životné prostredie.