DUAL DAY V MALACKÁCH

Dňa 27. marca 2018 sa naša škola zúčastnila projektu „Dual Day“ v Malackách.

Návštevníkmi boli prevažne žiaci zo základných škôl z okresu MALACKY, ktorí sa mohli dozvedieť, ako funguje spolupráca medzi firmami a našou školou v praxi, ako a kde prebieha teoretická alebo praktická príprava v rámci nami ponúkaného štúdia.

Našou najväčšou firmou s ktorou spolupracujeme v regióne Malacky je IKEA, v ktorej žiaci môžu vykonávať praktickú prípravu a po úspešnom ukončení štúdia im môže byť ponúknuté pracovné miesto.

Mgr. Ján Belko – hlavný majster OV

 

 

Žiaci ZŠ na Polytechnickej výchove v našich dielňach

V dňoch 15 a 16.02.2018 sme v Školských dielňach zabezpečili časť vyučovacieho predmetu „Polytechnická výchova“ pre 36 žiakov ôsmeho ročníka Základnej školy Ostredková.

Výučba prebiehala v školských dielňach a bola zameraná na získavanie vedomostí a odborných zručností pri ručnom spracovaní materiálov. Získané vedomosti a zručnosti majú pomôcť žiakom ZŠ pri výbere budúceho povolania, ale aj v bežnom živote.

 

 

Matematický klokan 2018

Kadet O12 a Junior O34 sú tajné kódy, ktorým rozumejú len tí najlepší v štúdiu zákonitostí štruktúry, zmeny a priestoru, alebo ak chcete diagramov a čísiel. Ak by náhodou znela táto veta ako hádanka, riešením je  názov vedného odboru „matematika“. Teda tí najlepší matematikári z „Exnárky“, zasadli ako tradícia velí a i tento rok pred testy obľúbenej celosvetovej súťaže Matematický klokan. To ako uspeli sa dozvieme 9. apríla. Dovtedy si môžeme tipnúť na najlepšieho riešiteľa.

Mgr. Dora Majtánová

13.3.2018 – písomné maturitné skúšky za prítomnosti ministerky školstva

Dnes bol na stredných školách v SR výnimočný deň. Začali maturitné skúšky externou časťou a písomnou formou internej časti. Na našej škole bol predsa len tento deň ešte o čosi výnimočnejší. Na našu školu zavítala pani JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. – ministerka školstva. Prišla nielen otvoriť maturitné skúšky v školskom roku 2017/18, ale aj povzbudiť a morálne podporiť našich žiakov a pedagogických zamestnancov školy.

Veľmi si vážime to, že si vybrala práve našu školu a dala tak najavo, že problematika odborného školstva nie je pre ňu a ministerstvo školstva len okrajová záležitosť. Veríme, že aj táto návšteva prispeje k tomu, aby pod jej vedením boli na ministerstve prijaté také opatrenia a schválené také zákony, ktoré prilákajú viac žiakov základných škôl do remeselných profesii, lebo dobrých remeselníkov je na trhu práce stále málo a dopyt po nich stále narastá.

 

Karting na školách – finále 28.2.2018

Jeden deň nám povedal pán učiteľ Krebs o súťaži Karting na školách. Prvé kolo obsahovalo test o moto-športe, ktorý si myslím, že sme hravo zvládli. Po prvom kole sme konečne išli do Národnej motokárovej haly v Petržalke. Nemuseli sme sa starať o odvoz, pretože na všetky kolá pre nás prišiel autobus. Čakalo nás vyraďovacie kolo, kde ostali iba najlepší piati. Najprv sme jazdili na motokárach za najlepší čas a taktiež sme mali mechanické zručnosti, kde sme menili zadné koleso. V druhom kole sme prvýkrát boli už piati. Privítali nás s občerstvením. Každá škola dostala vlastného mentora, ktorý mal úlohu nám ukázať ako by sme mali jazdiť, aby sme vyhrali. Ako prvú disciplínu sme mali jazdenie , ale už nebolo vyraďovacie, lebo všetci piati sme postúpili do finále. Ešte v ten deň sme dostali tričká, ktoré slúžili, aby sme sa rozpoznali. Predposledné kolo bolo zaujímavé, lebo nám pribudla disciplína simulátor jazdenia, kde si mohol každý vyskúšať jazdenie na simulátore. Následne sme jazdili a mali mechanickú zručnosť. Konečne prišlo veľké finále, kde sa rozhodne kto vyhrá. Ako prvú disciplínu sme mali v dielni, kde sme odmontovali a namontovali koleso. Po prvej disciplíne nasledovalo jazdenie, kde nás prišli podporiť pán riaditeľ a pán generálny riaditeľ. Po všetkých disciplínach prišlo vyhodnotenie. Naša škola sa umiestnila na piatom mieste. Ako ceny sme dostali medaily a každý jazdec aj chrániče sluchu . Ja som veľmi rád za tento projekt. Odniesol som si veľa pekných zážitkov a dúfam, že sa takéto súťaže budú v budúcnosti opakovať.

Richard Petnuch, I.MPS+ML – účastník projektu Karting na školách

 

Deň otvorených dverí + Fotoreport

Dňa 28.02.2018 sme na našej škole pripravili „Deň otvorených dverí”.

Bol určený širšej verejnosti, predovšetkým súčasným žiakom deviateho ročníka základných škôl, ich rodičom, zákonným zástupcom, výchovným poradcom základných škôl, ale aj iným žiakom a záujemcom o štúdium, ktorí zvažujú a následne sa rozhodujú, v ktorej škole a aký odbor chcú študovať v budúcnosti.

Potešil nás záujem všetkých, ktorí prijali ponuku navštíviť našu školu s cieľom dozvedieť sa čo najviac o štúdiu konkrétnych odborov – konkrétneho odboru a zároveň so záujmom zoznámiť sa s prostredím školy, s jej atmosférou, klímou, ktorá pri výbere školy a budúcej profesie tiež často hrá pre mladého človeka a jeho blízkych veľmi dôležitú úlohu.

Našim cieľom totiž je, aby absolventi našej školy získali nielen kvalitné vzdelanie, na ktorom môžu v živote stavať, ale aby sme sa všetci v procese jeho nadobúdania – štúdia cítili užitočne a príjemne.

Aj preto sme pre všetkých pripravili veľké množstvo informácií o možnostiach štúdia na našej škole formou prezentácií v triedach skúsenými učiteľmi, praktické ukážky v odborných učebniach a v dielňach odborného výcviku majstrami odborného výcviku, informačné letáky o konkrétnych odboroch ako aj neformálne rozhovory s našimi študentami. Poradenské rozhovory a informácie týkajúce sa problémov v učení a možnostiach integrácie na našej škole poskytoval sociálny pedagóg školy.

Ako už tradične, všetci účastníci DOD dostali malé občerstvenie.

Vieme si oceniť aj prejavený záujem o fungovanie našej školy a zodpovedný prístup našich návštevníkov DOD pri dôležitom rozhodovaní sa pri výbere školy.

Deň otvorených dverí aj preto vyvrcholil vyžrebovaním výhercov hodnotných cien.

Na odovzdanie cien náborovými pracovníkmi sa môžu tešiť žiaci z týchto škôl:

  1. Cena: tablet – žiak zo ZŠ Žitavská 1, Bratislava
  2. Cena: fotoaparát – žiačka zo ZŠ Rajčianska 3, Bratislava
  3. Cena: hodinky Smart Watch – žiak zo ZŠ Biskupická 21, Podunajské Biskupice
  4. Cena: USB kľúč – žiak zo ZŠ Biskupická 21, Podunajské Biskupice.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za návštevu našej školy. Veríme, že sme prispeli k tomu, aby ste sa Vy a Vaše deti pri výbere školy rozhodli správne.

V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať telefonicky alebo mailom.

Radi poskytneme bližšie informácie všetkým záujemcom o štúdium na našej škole.

 

Mgr. Eva Trnkusová

Sociálny pedagóg