Pár viet od sociálneho pedagóga

Dňa 8.11.2018 sa v Múzeu dejín mesta – Stará radnica na Primaciálnom námestí v Bratislave konal odborný seminár pre sociálnych pedagógov na Slovensku pod názvom Aktuálne problémy v sociálnej pedagogike a v oblasti profesie sociálnych pedagógov na Slovensku. Poskytovateľom bolo Metodicko-pedagogické centrum RP MPC Bratislava, Katedra pedagogiky Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, Asociácia sociálnych pedagógov, o.z., Múzeum dejín mesta – Stará radnica: Múzeum mesta Bratislavy, Primaciálne námestie 3, Bratislava.

Odborný garantom podujatia bola Prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD. vedúca Katedry pedagogiky PF UMB v Banskej Bystrici (obr. č.1), ktorá bola zároveň aj prednášajúcou spolu      s PaedDr. Darinou Bačovou, zástupkyňou riaditeľky RP MPC Bratislava.

Prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD. patrí medzi tých vzácnych ľudí, ktorí stáli pri etablovaní sociálnej pedagogiky na Slovensku, pokračuje v  zložitom procese jej vývoja i súčasnosti a od leta 2018 je predsedníčkou vzniknutej Asociácie sociálnych pedagógov, o.z. na Slovensku.

Vzácnym hosťom bola aj prof. PhDr. Emília Kratochvílová, CSc (obr.č2), ktorá sa venuje rozvoju Pedagogiky voľného času na Slovensku.

Cieľom seminára bolo priblížiť aktuálne problémy sociálnej pedagogiky a profesie sociálny pedagóg na Slovensku.

Uvedené témy prednášajúcich rozprúdili živú a tvorivú diskusiu s účastníkmi seminára, ktorí pricestovali z celého Slovenska.

Čas ukázal, že otázka už neznie tak, či potrebujeme sociálnych pedagógov, ale ako reálne a prakticky zabezpečiť aby sa stali akousi povinnou výbavou každej školy či podobného zariadenia na Slovensku.

Čerešničkou na torte bola ponúknutá prehliadka časti Múzea dejín mesta – Stará radnica na Primaciálnom námestí a predstavenie projektu Príbeh Starej radnice – virtuálna hra s fyzickým rozhraním (obr. č.3 a č.4), ktorý vďaka inovatívnemu a tvorivému prístupu jej tvorcov a prednášajúcich dokáže zaujímavo a pútavo priblížiť históriu mesta Bratislava ako pre malých tak i veľkých. Pekná ukážka ako sa možno učiť a naučiť hrou.

Tento seminár opäť potvrdil skutočnosť, že na Slovensku žijú tvoriví, trpezliví a schopní ľudia, ktorí svoju profesiu chápu hlavne ako poslanie pomáhať s víziou niečo po sebe zanechať.

 

Mgr. Eva Trnkusová,

sociálny pedagóg, výchovný poradca

Plavba loďou

Dňa 8.10.2018 sme sa ako študenti IV.ML triedy zúčastnili plavby po Dunaji loďou Žilina ,, V ústrety budúcej kariére“. Plavba bola vyhliadková propagačno-prezentačná. Zoznámili sme sa s kapitánom lode, navštívili sme strojovňu, lodenicu a prístav.

Plavba bola zaujímavá, náučná, dozvedeli sme sa veľa o problematike lodnej dopravy. Oboznámili sme sa s prácou lodného kapitána aj celej posádky lode.

Študenti IV.ML: Bilka, Drozda, Toráč, Kuba, Kupka

 

Nový školský web

Vitajte Vážení zamestnanci, žiaci, žiaci ZŠ, rodičia, obchodní partneri, partneri a priatelia školy na našom novom školskom webe, ktorý je prehľadnejší, modernejší a trendovejší. Samozrejme budeme postupne dopĺňať a modernizovať aj ďalšie veci v rámci tohto školského webu. Budeme však radi, ak prispejete aj vy pri jeho rozširovaní svojimi nápadmi alebo návrhmi, ktoré radi zhodnotíme a zapracujeme.

Vedenie súkromnej školy.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ – 20.novembra 2018

Deň otvorených dverí na našej škole sa uskutoční dňa 20.novembra 2018 na Exnárke zo všetkým ako má byť. Preto  srdečne pozývame všetkých žiakov 9. ročníkov ZŠ a ich rodičov a priateľov na Deň otvorených dverí na Súkromnú strednú odbornú školu na Exnárovej 20 v Bratislave.

Stále sa držíme hesla „ Radšej viac krát vidieť, ako len raz počuť“ Po úvodnej registrácii a prezentácii o našej škole tak ako každý rok aj pre Vás sme pripravili kompletnú prehliadku priestorov školy a dielní, športovísk a samozrejme výborné občerstvenie Americký hotdog, Fantu a ako sladkosť Horalku. Následne po absolvovaní krásneho dňa DOD budete zaradení do žrebovania o hodnotné ceny Super DRON, TABLET, Bluetooth slúchadlá a Smart HODINKY. Po žrebovaní Vám v priebehu týždňa osobne odovzdáme ceny priamo u vás na ZŠ.

Nezabudnite, že pri rozhodovaní sa, na akú školu pošleš prihlášku je tu aj naša škola EXNÁRKA – sme tu pre Vás „školné sa u nás neplatí“. Prax našich žiakov priamo vo firmách s finančnou odmenou a viac sa dozvieš

Tešíme sa na Vás 20.novembra 2018 na Exnárke. Viac info …

 

LETÁK DOD november 2018 A3

LETÁK DOD november 2018 A5

LETÁK ŠKOLY 2018 A4

LETÁK ŠKOLY 2018 A3

 

Školský parčík oficiálne otvorený

Sme veľmi hrdí a vždy podporíme, že v rámci odborného výcviku našich žiakov všetkých odborov spolu s majstrami odbornej výchovy navrhli a začali na jar tohto roka realizovať vlastnú oddychovú zónu – žiacky parčík so skalkou, ktorú môžu obdivovať a navštevovať aj rodičia a priatelia školy. Dňa 23.05.2018 bol tento parčík oficiálne otvorený. Podpora tohto návrhu smerovala hlavne k tomu, aby žiaci získali zručnosť pri rôznych prácach, ale hlavne, aby sa u nich vytvoril kladný vzťah k prírode.

OLYMPICS IN ENGLISH 2018

V dňoch 26. – 27.3.2018 prebehlo na našej škole školské kolo Olympiády v anglickom jazyku „OLYMPICS IN ENGLISH 2018“. Olympiády sa zúčastnilo 41 žiakov z I., II. a III. ročníkov. Toto podujatie bolo, je a bude určené pre našich najtalentovanejších študentov z jazyka anglického. Sily v gramatike a tvorbe eseje i role-play situácie si zmerali nielen maturitné ročníky, ale i šikovní žiaci z 3-ročných učebných odborov. Na priebeh celej Olympiády dozerala p. Mgr. Nagyová. Po náročnom vyhodnotení prác oznamujeme víťazov.

Víťazmi tohtoročnej Olympiády v AJ sa stali:

  1. miesto: Patrik DIBUZ z I. E+I+S s počtom bodov 56 z maximálneho počtu 70
  2. miesto: Dominik FUTO z III. MPS s počtom bodov 54 z maximálneho počtu 70
  3. miesto: Matej KOSTELNÝ z II. ML+MA s počtom bodov 52,5 zo 70

Víťazom sme odovzdali v kancelárii riaditeľa školy diplomy a vecné ceny.

Absolútny víťaz súťaže Patrik Dibuz bude našu školu reprezentovať na Mestskom kole súťaže Olympiáda v AJ 2018.

Všetkým víťazom GRATULUJEME!

 

Ponuka práce pre našich absolventov

Dňa 13.4.2018 sa v rámci činnosti kariérneho poradenstva sa naši žiaci učebných odborov inštalatér, elektromechanik a autoopravár zúčastnili prezentácie leteckej spoločnosti Austrian Technik Bratislava. Žiaci dostali podrobné informácie o tejto spoločnosti a boli oboznámení o možnostiach pracovného uplatnenia v tejto spoločnosti, ktorá je jediná svojho druhu na Slovensku a ktorá ponúka prácu v prostredí veľkých dopravných lietadiel.

 

Ďakujeme Vám za spoluprácu.

Ing. Mária Kostolná – kariérna poradkyňa